Kuželna

Dvě dráhy s automatickým stavěním. Dozor a výuka zajištěna. V klubovně 26 míst k sezení. Televize, hudba. V případě požadavku zajištění teplých jídel, občerstvení a všeho okolo. Uzavřená společnost bez časového omezení. Vysoká úroveň sociálního zázemí. Posezení ve velmi estetickém prostředí. Zákaz kouření –  pouze na vyhrazeném místě mimo kuželnu. Ceny klubové, hodně přijatelné. Je provozováno jako vedlejší hospodářská činnost klubu pro zajištění sportovní činnosti.

Celý příspěvek